Oturtma Çelik Çatılar

Oturtma Çelik Çatı uygulama yapılacak alanın üzerine direkt olarak oturtularak yapılır. Altta boşluk bırakılmaz.

Bu çatı türünde çatının tüm elemanları taşıyıcı duvarlar, kirişler ya da betonarme döşemeler üzerine oturur. Duvar veya kiriş üzerine oturan çatıların mesnet açıklıkları 4.00 m. yi geçmemelidir.

Oturtma çatının yapım tarzı sırasıyla;

  • Taşıyıcı duvar ya da Döşeme üzerine yastık kirişleri döşenir
  • Yastık kirişleri üzerine Bırakma Kirişleri (döşeme yoksa) konur
  • Kenarlara Damlalık Aşıkları,ortalara Dikmeler ve üzerlerine de Orta Aşıklarıyla Mahya Aşıkları yerleştirilir
  • Göğüslemeler,kuşaklar ve rüzgar kirişleriyle çatının stabilizesi sağlanır,yanal hareketler önlenmiş olur
  • Aşıkların üzerlerine ve onlara dik yönde mertekler çakılır
  • Merteklerin üzerlerine örtü altı kaplaması ve onun da üzerine çatı örtüsü döşenir.

Mahyaya en yakın aşıklar mahyaya 2.00 m. den daha uzak değilse mahya aşığı yapmak yerine karşılıklı gelen mertekler mahyada zıvana geçme ile birleştirilir.
Aynı düzlem üzerinde bulunan bırakma kirişi, dikme, aşık ve kuşaklarla göğüsleme ve merteklerden oluşan üçgen sisteme “ÇATI MAKASI” denilmektedir. Her çatı makası ya da dikmeler arası 2.00 – 2.50 m. arasında olmalıdır. Arada kalan açıklık, eldeki kerestenin durumuna göre aşıklarla, bunların üzerine 40 – 60 cm. de bir çakılan merteklerle ve kaplama tahtalarıyla kapatılır.

Bir ve iki dikmeli,basit oturtma çatı kesitleri aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. Duvar,kiriş ve döşeme üzerine oturtulan yastık kirişlerinin ve kalas parçalarının altlarına da yalıtım gereçleri konulmalıdır. Çeşitli açıklıklarda yapılan oturtma ahşap çatı kesit ve bağlantı detayları aşağıdaki şekillerde görülmektedir.

Oturtma ahşap çatılar, kendisinden daha yüksek bir binanın duvarına dayalı ya da ayrı olarak Sundurma Çatı şeklinde yapılmaktadır. Bu tip çatılar ya karşılıklı iki duvar üzerine (-ki mesnet açıklığı 4.00 m. den fazla olmamalıdır-), ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Eğer sundurma çatı bir kapı üzerine yapılıyorsa açıklığı 2.50 m. yi geçmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.