Kombi Montajı

Kombi Nedir?

Bireysel tüketim amaçlı kullanılan kombiler sahip oldukları güç (kW) miktarına bağlı olarak ve kullanılacakları hacmin ısıl kaybı göz önüne alınarak 1+0 dairelerden yaşam komplekslerine villara kadar olan yaşam alanlarının ısıtılması ve sıcak su temini için kullanılmaktadır.

Kombi kelime anlamı olarak Comined teriminden gelmektedir. Anlamı birleşik demektir. Isıtma ve sıcak su için gerekli olan ana kompenentlerin bir araya getirilmesi ile oluşan cihazlardır. Yakıcı gaz olarak genel olarak doğalgaz kullanılsa da LPG ile çalışabilme özelliğine sahiptir.

Kombi Sınıfları

B tipi cihazlar: Bacalı diye tabir ettiğimiz cihazlardır. Yanma için gerekli havayı bulundukları ortamdan alırken, Atık gazı baca vasıtası ile dışarı atmaktadır. Bu sınıftaki kombilerin artık üretimi durdurulmuştur ve kullanımı yasaklanmıştır. Bu tür kombilerin değişiminde C tipi kombilerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Fanlı ve fansız olarak aralarında ayrılırlar.

C tipi cihazlar: Hermetik cihazlardır. Yanma için gerekli havayı dışarıdan temin edip atık gazı dışarıya atan cihazlardır. Bu sistem çift cidarlı baca sayesinde çalışmaktadır. Bu sınıf da içinde üçe ayrılmaktadır. Konvansiyonel, yarı yoğuşmalı ve tam yoğuşmalı kombiler olmak üzere. Nisan 2018’ de yürürlüğe giren ERP düzenlenmesi gereği konvansiyonel cihazların üretimi durdurulmuştur. Eylül 2019’ da ERP nin 2. Aşaması yürürlüğe girecek ve şuan mevcutta kullanılan yarı yoğuşmalı kombilerin de üretimi durdurulacaktır.

Yoğuşmalı Kombi Montajı

Yoğuşmalı kombiler; yanma sonrasında oluşan atık gaz içindeki gizli ısıyı tekrar sisteme dahil ederek ısı geri kazanımı yapar. Bu geri kazanımla beraberinde yakıt ve enerji tasarrufunda bulunur.

Cihazların yoğuşma özelliği m2 ‘ ye bağlı olarak değişmemektedir. Küçük evlerde yoğuşma yapmaz büyük ev olması gerekmektedir algısı yanlıştır. Yoğuşma temelinde ısı transferi olduğu için bu prensiplere göre hareket etmemiz gerekir. Yani ısı farkının çok olması yoğuşma özelliğinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

Kombiler çalışma prensibi olarak ısı farkı(delta) 200 C olacak şekilde çalışmaya elverişlidir. Radyatörlere giden su sıcaklığı ve dönüş sıcaklığında ki farkın bu dereceye yakın olması yoğuşma özelliğini kontrol eder.

Tek Eşanjörlü

Tek eşanjörlü sistemlerde bitermik blok eşanjör kullanılır. Yanma odasında bulunan eşanjör hem ısınma hem sıcak su ihtiyacını sağlamaktadır. Bu sistemde hangisine ihtiyaç duyulursa o çalışmaktadır. Isıtma devresi çalıştığı zaman talep edilen kullanım sıcak suyunu karşılamak için ısıtma devresi durur ve sıcak su üretimi başlar. Kombilerde hem sıcak su hem ısıtma devresi aynı anda çalışmaz.

Çift Eşanjörlü

Çift eşanjörlü sistemlerde blok ve plakalı olmak üzere iki adet eşanjör bulunur. Yanma odasında bulunan blok eşanjör monotermiktir ve sadece ısıtma devresi için kullanılır. Diğer plakalı eşanjör Sıcak su devresi için kullanılır. Bu sistemin diğerine göre konfor ve verim oranı daha yüksektir. Sıcak su talep edildiği zaman sistemde bulunan 3 yollu vana ve motoru çevrimi plakalı eşanjöre yönlendirerek sıcak su üretimi sağlamaktadır. Yoğuşmalı cihazalarda yeni nesil monotermik premix eşanjörler kullanılır.