İÇ MİMARLIK

İç mimarlık, kullanıcının estetiksel isteklerini karşılamanın yanı sıra fonksiyonel ihtiyaçlarına da cevap vererek konforlu yaşam alanları sağlamak için bilimsel ve teknik bilgileri kullanan tasarıma dayalı bir meslek dalıdır. Mimarı yapının fiziksel özellikleri, insan faktörü, psikolojik değerler, fizyolojik ve ergonomik ve sosyo-ekonomik kriterleri incelenerek kullanıcı gereksinimleri karşılanacak biçimde örgütlenmesi şeklinde de tanımlanır.

İç Mimarlık ve Dekorasyon Arasındaki Fark

İç mimarlık psikoloji, sosyoloji, ergonomi, mimari, ekonomi ve sanat gibi dalları da içine alarak bireylerin ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mekânda yapısal ve yapısal olmayan müdahaleler ile ilgilenen bir meslek disiplinidir. Bir iç mekânı oluşturan her şey iç mimarlığı mesleğinin çalışma alanına girer. İç mimar yapıyı daha yaşanabilir hale getirirken aynı zamanda ergonomik ve konforlu olmasına özen gösterir.

Dekorasyon ise iç mimarların aksine yapılar ve onların inşa yönüyle ilgilenmezler. Eşya düzeni şeklinde de tanımlanabilecek dekorasyon daha çok renk ve tasarımla ilgilenir. Kullanılan eşyalar arasında doku, renk, desen ve boyut yönünden uyumuna dikkat eder.

Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Mekânın çeşidi ve kullanım amacı ne olursa olsun, tasarımın temelinde insan vardır. Projenin başından sonuna kadar müşteri ihtiyaçları ön planda tutulmaktadır.  Projenin başarıya ulaşması için müşteri ihtiyaçlarının doğru önerilerle belirlenmesi ve karşılanması en önemli önceliktir.

Mekânın Tasarım Aşaması

Bir iç mekânın fonksiyonel olarak işleyen ve estetik bakımından tatmin edici hale getirme süreci birçok aşamadan oluşmaktadır. Kademeli olarak ilerletilmesi gereken bu süreçte ilk aşama müşteri ihtiyaçlarının ve proje hedeflerinin tanımlanması ile başlar. Daha sonra mekânın durumu ve kat planları kontrol edilir.  Yapım süresinde güvence altına almak için gerekli olabilecek kanuni düzenlemeler incelenir.  Mekân konseptinin belirlenmesinin ardından uygun grafik ve yazılı metotlarla birlikte tasarım aşamasına geçilir.  Önerilen tasarım çözümlerinin yasalara uygunluğu kontrol edilir. Yapım aşamasında ihtiyaç duyulan yüklenici firmalar ve mühendislerle irtibata geçilir.

Ön bütçenin hazırlanmasının ardından ilk konsept müşteriye sunulur. Müşteriyle yapılan ayrıntılı toplantının ardından mekân ve mobilya planlarının netleştirilmesi aşamasına geçilir.  Malzeme ve ürün özellikleri netleştirilir ve kesin bütçe oluşturulur.  Planlar ile ilgili tüm yasal işlemlerin denetlenmesi ve doğrulaması yapılır. Tasarımın ortaya çıkmasını sağlayacak olan, ışık ve tavan planlarının, görünüş ve kesitlerin, perspektiflerin ve malzeme numunelerinin hazırlanmasının ardından proje müşteriye tekrar sunulur ve daha sonra uygulama aşamasına geçilir.

Tasarım sürecinin sonunda amaç beklentilere uygun ürün ve proje ortaya koymaktır. Tasarımın estetik, pratik ve ekonomik amaçlara uygun olması gerekmektedir. Estetik amaçlarda biçim, malzeme, doku, renk ve işçilikte aranacak estetik nitelikler kastedilirken, pratik amaçlar üretilen ürünün işlevselliğini ifade eder. Ekonomik amaçlar ise malzeme, işçilik, bakım, temizlik, depolama ve ulaşımdaki kargıları ifade etmektedir.
Tasarımdaki ön koşul işlevselliktir. Bu işlevsellik, pratik ürünler ile kullanıcının fiziksel, ergonomik ve psikolojik olarak uyumunu yakalamak amaçlanır. Tasarım sürecinde dikkat edilen önemli noktalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Eylemlerin psikolojik bakımdan gerekli boyutlarda ve güvenlik içinde yapılabilirliğinin sağlanması,
 • Teknik açıdan yapılabilir olmasının sağlanması,
 • Zaman içinde dayanıklılığının sağlanması,
 • Onarım, yenileme imkânının ve yeniden kullanım imkânı sağlanması,
 • Konfor şartlarının ve yeterli sağlık şartların sağlanması amaçlanır.
 • Mobilya Seçimi

Zamanla yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri haline gelen mobilya, geçmişten günümüze önemi gittikçe artan konulardan biri haline gelmiştir. Mobilya günümüzde “insanların yaşaması, çalışması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını güvenli ve rahat bir şekilde karşılayabilmesi için yapılmış, mekânlar içerisindeki, çeşitli malzemelerden oluşturulmuş, fonksiyonel, kullanışlı ve estetik elemanlar” olarak tanımlanmaktadır. Mekân mobilyayı, mobilya da mekânı etkileme ve biçimlendirme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda mobilya mekân kullanıcıları ile mekân arasında bağ kurulmasına aracılık eder. Bireylerin ise bir mobilyadan beklentisi, kullanım rahatlığı, fonksiyonellik, estetik, dayanım ve sağlık gibi temel etmenlerin birleşimidir.

Mobilya görevlerine, kullanım alanlarına, yapılarına, amacına, stiline, malzemesine ve üst yüzey işlemlerine ve kullanıcıya göre gibi çok farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. İç mekan tasarım sürecinde, mekanın formu, büyüklüğü, sirkülasyon şeması, cephe boşluğu vb. yapısal o mekanda kullanılabilecek mobilya özelliklerini etkiler. Herhangi bir uyumsuzluk durumu kullanıcının mutsuz olmasına ve memnuniyetsizliğin başlamasına sebep olabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına doğru öneriler sunmak iç mimarının başlıca amaçlarından bir tanesidir.

İç Mekân Tasarımında Tekstil

İç mekân projelerinin son dokunuşu olan tekstil, dikkat edilmesi konulardan biridir. İç mekân tasarımı ve uygulama aşamasında çok çeşitli tekstil alternatifleri arasından seçim yapabilmek için bu ürünlerin estetik, performans, sağlık, güvenlik ve maliyet açısından ölçütleri hesaplanır. Kumaş seçimi, kontrast oluşturacak renklerin uyumu, tasarımda belirlenen çizgilerin doğru kullanımı çok önemlidir. Amaca en uygun ürünün seçimini gerçekleştirebilmek için sistematik bir yolun izlenmesi gerekmektedir.

Uygulama Aşaması ve İnşaat Yönetimi

Uygulama projesi içerisinde döşeme planı, duvar planı, tavan planı, mekanik planlar, elektrik planları, kesitler, görünüşler, perspektifler, mobilya ve imalat detayları çizilmektedir. Projenin kesin detayları ve karşılıklı anlaşmaya varıldıktan sonra uygulama ve inşaat aşamasına geçilir.

 • Yapılan teknik çizimler detaylandırılarak uygulama çizimlerine dönüştürülür.
 • Mobilya, teçhizat, aydınlatma, döşeme ve aksesuar seçimleri yapılır.
 • İmalat ve montaj süreleri hesaplanarak iş planı oluşturulur.
 • Atölyelerde ve şantiyede yapılan imalat ve montajların kontrolü yapılır.
 • İmalat ve montaj işlerimde ek çizimler gerekirse bunların çizimi yapılır
 • Uygulama esnasından oluşan veya oluşabilecek eksiklikler belirlenir ve bu eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
 • Mekanın güvenilir ve sağlıklı olması doğrultusunda, iş güvenliği ve fen standartlarına uygun planları hazırlanır ve uygulanması titizlikle kontrol edilir.

Proje başlangıcında müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tanımlanması ve planlanması yapıldığından uygulama sürecinde müşteri, iç mimardan alacağı bilgilendirmeler ile günlük yaşamına rahatça devam edebilir.

İç Mekân ve Konfor

Konfor kavramı; yaşam koşullarının, kişilerin beklentilerini ya da beklentilerinin ötesini karşıladığı durumlarda, zihinde oluşan bir tatmin duygusunun ifadesi olarak tanımlanabilmektedir. Bir mekânın, içinde yaşayan bireyin görsel, işitsel ve ısısal olarak fiziksel ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

İşitsel Konfor

İşitsel konfor insan hayatında özellikle önemli bir faktördür.  Mekânın kullanım amacına göre bu noktada istekler farklılık gösterebilir. Yüksek ses kadar aşırı sessiz ortam da rahatsızlık verebilir. Psikolojik olarak bir insanın rahat yaşayabilmesi için belli seviyede de olsa sese ihtiyacı vardır. Bu noktada malzeme seçimi çok hassas bir konudur. Mekânda belirlenen ses sorununa göre malzeme seçimi yapılması kullanıcı konforu açısından doğru bir harekettir. Problemin, hem teknik hem de estetik açıdan tasarım bütünlüğünü bozmadan çözümler üretmek önemlidir.

Isıl (Termal) Konfor

Bu konfor durumu, fizyolojik açıdan insanın ve çevresinin asgari düzeyde enerji harcayarak uyum sağlaması ve psikolojik açıdan çevreden duyduğu memnuniyeti ifade eder. Termal konfor kişinin iklimsel çevresinden tatmin olduğu koşullar olarak da tanımlanır.
Enerji korunumunun olması için termal konfor koşulları minimum enerji ile sağlanmalıdır. Gerekli şartların sağlanması tasarım ve yapım aşamasını ilk adımlarından biridir.

Akustik Konfor

Akustik Konfor, ses dağılımının konforlu bir şekilde sağlanması amacıyla, yapının ihtiyacı olan fonksiyonlara uygun yankı özellikleri ve akustik izolasyonu belirlemek ve uygulamaktır. Yapı teknolojilerinde olan gelişmeler sayesinde yapı malzemeleri çeşitlenmiş ve fonksiyonel ve ultra konforlu hale gelmiştir.

Aydınlatma

Işık bir mekânın en önemli unsurlarından biridir ve ışık olmadan görsel algılama söz konusu değildir. Yapıda kullanılan ışık kalitesi ve gelişmişliği mekânın kalitesini belirler. İnsanlar parlaklığa, yoğunluğa, kontrasta ve renge duyarlıdır. Bu nedenle kullanılan ışık türü insan psikolojisi ve ruhsal dinginliği için çok önemlidir.

Mekânların, üç ve dört boyutlu olarak kullanan kişi tarafından algılanabilmesi için belirli aydınlatma koşulları gerçekleştirmek gereklidir. Mekânın görünürlüğü uygun ve yaratıcı aydınlatmaya doğrudan bağlıdır. Aydınlatmanın amacı konfor kadar, görme kalitesinden ödün vermeden harcanan enerjiyi miminize etmektir.

Havalandırma

Sağlıklı yaşam şartlarını sağlamak için dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de havalandırmadır. Mekân içi hava kalitesi insan sağlığı ve çalışmadan alınan verimle doğru orantılıdır. Havalandırma ne kadar iyi ise yaşama şartları o kadar iyileşir. Pasif iklimlendirme ve doğal iklimlendirme ile etkili hava sistemleri oluşturulabilir.

İç Mimarlık ve Teknoloji

İç mimarlık ve teknoloji ilişkisinin boyutlarından biri olan yapı malzemelerdeki gelişmelerdir. Çevreye daha az zarar vermesi yönünden doğal malzemelere yönelik eğilimler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tekrar kullanılabilir, dönüştürülebilir ve doğada çözülebilen malzeme arayışları sonucundan yeni malzemeler ve yapı sistemleri üretilmektedir. Artık sağlığa zararlı yağ bazlı boyalar yerine, su bazlı, akrilik, çözücüler içermeyen ve uçucu organik bileşenler kullanılmaktadır.
Mekânları, objeleri görselleştirme, teknik çizimin ve tasarımın temel noktasıdır. Günümüzde gelişen yazılım ve donanım teknolojileri, iç mimari tasarımların anlatımı açısından güçlü bir alternatif olmuştur ve mimari alanda çizim teknikleri, evrensel bir görsel iletişim hali almıştır. Bu teknikler, tasarlanan içerik ve uygulamaları görsel olarak aktarma işlevini görmüştür. Mimari tasarımın temelinde iki boyutlu çizimler olsa da, bilgisayar destekli çizim programlarındaki monitöre yansıyan görünüşler, üç boyutlu eserin iki boyutlu görüntüleridir

İç Mimarinin Psikoloji Üzerine Etkileri

Kullanıcının potansiyel beklentileri dikkate alınarak tasarlanmış mekânların bireyin ruh halini, psikolojik yapılanmasını, hatta kimliğini olumlu yönde etkileyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçek. İyi bir tasarıma sahip yapının ya da iç mekânın içerisinde yaşayan insanların psikolojik anlamda davranış biçimi etkileniyor. Huzursuzluklar yaşaması gibi olayların tamamına etki eden bir faktör tasarım. Zevi’nin deyişine göre: “Mimarinin ayırıcı niteliği, insanı da içine alan üç boyutlu bir mekânda var olmasıdır. Heykel üç boyutludur, fakat insan onun dışında kalır. Tersine mimarlık içi boş bir heykel gibidir, insan onun içine girer, orada yürür ve yaşar.”

Anahtar Teslim İç Mimarlık

Yapının kullanıma hazır bir şeklinde teslimini ifade eden anahtar teslim proje en doğru proje biçimidir. Böyle projelerde iç mimar tasarımını yapar ve tüm giderleri hesaplayarak müşteriye iletir. Proje bitiminde müşteri belirlenen miktarı öder ve yapıyı hazır biçimde alır. İşçilik dâhil bütün giderleri yüklenici yani tasarımcı tarafından karşılanan projelerde müşteri başından sonuna kadar takip edebilme şansına sahiptir. Bu nedenle proje karşılıklı güven içinde ilerler.
Çeşitli konu ve fiyatlar hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.